Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

30. 06. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 26. 6. 2015, Stran: 1255

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

a) Smareglijeva 13, v izmeri 16,52 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 104,07 EUR oziroma 6,30 EUR/m2;

b) Prešernova cesta 2, v izmeri 122,40 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 728,70 EUR oziroma 5,95 EUR/m2;

c) Muzčeva ulica 1, v izmeri 19,27 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 185,00 EUR oziroma 9,60 EUR/m2;

d) Pittonijeva ulica 4, v izmeri 21,40 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 173,13 EUR oziroma 8,09 EUR/m2;

e) Koprska ulica 2, v izmeri 39,63 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 253,00 EUR oziroma 6,38 EUR/m2;

f) Gregorčičeva ulica 29, v izmeri 33,02 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 178,00 EUR oziroma 5,39 EUR/m2;

g) Gregorčičeva ulica 34, v izmeri 28,03 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 150,80 EUR oziroma 5,38 EUR/m2, od 1. 9. 2015 dalje;

h) Koprska ulica 34, v izmeri 18,44 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR oziroma 6,71 EUR/m2, od 1. 9. 2015 dalje;

i) Smrekarjeva ulica 27, v izmeri 30,15 m2, z namembnostjo frizerski salon oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 220,27 EUR oziroma 7,31 EUR/m2, od 1. 9. 2015 dalje;

j) Premrlova ulica 4, v izmeri 42,67 m2, z namembnostjo skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 172,64 EUR oziroma 4,05 EUR/m2;

k) Koprska ulica 20, v izmeri 67,54 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 405,00 EUR oziroma 6,00 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Najemnina za najem posameznega poslovnega prostora vključuje najem le-tega.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik in to izkazati.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 20. 7. 2015 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Kontaktna oseba: Željko Kerezovič, Tel: (05) 66-00-352.

Razpisna dokumentacija: Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj