Javni razpis »Dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava za leto 2015«

Javni razpis »Dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava za leto 2015«

23. 06. 2015

Objavljeno: Občina Lendava, 2. 6. 2015, www.lendava.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini. Vrste spodbud, ki so predmet javnega razpisa:

  • Sofinanciranje začetka ali širitve poslovne dejavnosti - Spodbude za nova mala podjetja in podjetnike začetnike (SKLOP A),
  • Sofinanciranje novih delovnih mest - Spodbude za zaposlovanje in razvoj podjetij (SKLOP B).

Namen javnega razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo malega gospodarstva na območju Občine, spodbujanje zaposlovanja, razvoj malega gospodarstva in storitvene dejavnosti, ohranjanje obrtnih dejavnosti, vključevanje mladih in njihovo povezovanje z lokalnim okoljem.

Ključni cilji so razvoj okolja, spodbuda za delo in podjetništvo, zniževanje brezposelnosti, trajnostni razvoj celotnega območja občine, povezovanje kulture ter naravne in kulturne dediščine s podjetniško iniciativo.

Upravičeni stroški:

  • SKLOP A: stroški razvoja in realizacije poslovne zamisli v prvih 3 letih delovanja, ki bo prinašala nove zaposlitve in delovna mesta
  • SKLOP B: stroški plač za novo zaposlene osebe, ki se zaposlijo v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Lendava

Rok: Javni razpis bo odprt do 30. 9. 2015. Javni razpis se lahko zaključi predčasno v primeru porabe za ta namen predvidenih sredstev.

Dodatne informacije: Vprašanja in dodatne informacije posredujte na elektronski naslov: obcina@lendava.si ali v pisni obliki na naslov Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava s pripisom »Vprašanja MG«. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite na Občini Lendava, Kontaktna oseba: Danijela Levačič, Tel: (02) 577-25-31, vsak delovnik med 9. in 11. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.lendava.si ali na sedežu Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, vsak delovni dan v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi podane zahteve na elektronski naslov obcina@lendava.si s pripisom »Razpisna dokumentacija MG«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj