Javna dražba za prodajo nepremičnin v Ljutomeru

Javna dražba za prodajo nepremičnin v Ljutomeru

09. 06. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 5. 6. 2015, Stran: 1072

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe je prodaja nepremičnin:

1. Poslovni prostori v stavbi na Ormoški cesti 3 v Ljutomeru:

  • Posamezni del št. 5, v stavbi 360, k.o. 259 Ljutomer, v velikosti 87,40 m2, s pripadajočim deležem na skupnem delu stavbe v etažni lastnini;
  • Posamezni del št. 6 v stavbi št. 360, k.o. 259 Ljutomer, v velikosti 218,90 m2, s pripadajočim deležem na skupnem delu stavbe v etažni lastnini.

2. Stavbno zemljišče parc. št. 2549/0, k.o. 259 Ljutomer, v velikosti 254 m2.

Poslovni prostori pod točko 1. se nahajajo znotraj poslovno-stanovanjskega objekta na Ormoški cesti 3 v Ljutomeru. Za stavbo na Ormoški cesti 3, Ljutomer je izdelana energetska izkaznica. Del poslovnih prostorov, ki se prodajajo, v velikosti 43,59 m2, je oddanih v najem.

Stavbno zemljišče pod točko 2. s parc. št. 2549/0, k.o. 259 Ljutomer, je namenjeno za parkirne površine.

Vse nepremičnine se prodajajo kot celota (posameznih nepremičnin ni možno kupiti) in so na prodaj po sistemu videno-kupljeno, v zatečenem stanju.

Izklicna cena (brez DDV) v EUR:

  • etažni del št. 5 v stavbi št. 360, k.o. 259 Ljutomer: 48.009,31 EUR,
  • etažni del št. 6 v stavbi št. 360, k.o. 259 Ljutomer: 120.264,98 EUR,
  • parc. št. 2549/0, k.o. 259 Ljutomer: 5.080,00 EUR.

Skupaj: 173.354,29 EUR.

Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin (overitev, davki, ZK predlog) krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije stroške cenitve nepremičnin ter objave javne dražbe.

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe.

Razpisnik: Občina Ljutomer

Javna dražba: Javna dražba bo izvedena v torek, 23. junija 2015 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).

Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati varščino v višini 10 % izklicne cene vrednosti nepremičnin.

Dodatne informacije: Interesenti lahko dobijo dodatne informacije o dražbi na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Ani Žnidarič, Tel: (02) 584-90-45.

Ogled predmeta javne dražbe je možen po poprejšnjem dogovoru.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj