Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem - Brežice

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem - Brežice

06. 07. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št: 53, Datum: 2.7.2010, Stran: 1739

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem gostinskega lokala v Prosvetnem domu Brežice, Trg izgnancev 12, 8250 Brežice, v skupni izmeri 27,04 m2 (v tej izmeri je zajeto tudi 3,50 m2 priročno skladišče), brez opreme, z možnostjo ureditve gostinske terase na severnem delu Prosvetnega doma Brežice. Gostinski lokal ima souporabo sanitarij v avli Prosvetnega doma Brežice, površine 14,89 m2, nima telefonskega priključka, ima priročno skladišče (3,50 m2), ima vodo in elektriko.

Najemna pogodba za gostinski lokal se sklene za določen čas enega leta, z možnostjo podaljševanja z aneksi k sklenjeni najemni pogodbi.

Izhodiščna najemnina znaša 324,48 € mesečno

Najemnik je dolžan poleg najemnine tekoče plačevati vse obratovalne stroške. Vse obveznosti najemnika začnejo teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti,

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije, pod pogojem, da so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ali se bodo ustrezno registrirali v primeru, da bodo izbrani na javnem zbiranju ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem.

Izbran bo ponudnik, ki bo predlagal najvišjo mesečno najemnino.

Razpisnik: Občina Brežice

Rok: Rok za oddajo ponudb je 19.7.2010 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Potrebne obrazce za oddajo ponudbe, vzorec najemne pogodbe in vsa pojasnila v zvezi z najemom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani Občine Brežice ali na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, v pisarni št. 13, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na telefonski številki: (07) 49-91-506, Kontaktna oseba: Roman Zakšek. Ponudniki si lahko gostinski lokal ogledajo v sredo, 7. julija 2010, med 8. in 10. uro.

Več: www.brezice.si/objave/razpisi/2010070509414515/

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj