Javna dražba za prodajo nepremičnin - po Sloveniji

Javna dražba za prodajo nepremičnin - po Sloveniji

26. 05. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 22. 5. 2015, Stran: 956

Predmet javne dražbe: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zreče, Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno 66.200 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno 20.900 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pristava pri Mestinju s pripadajočim zemljiščem, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 74,58 m2, za izklicno ceno 44.000 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kozje, Kozje 36, v izmeri 89,60 m2, za izklicno ceno 38.610 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Boštanj, Boštanj 28b, v izmeri 129,2 m2, za izklicno ceno 82.000 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Adlešiči, Adlešiči 13, v izmeri 51,4 m2, za izklicno ceno 19.000 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 37, v izmeri 60,46 m2, za izklicno ceno 39.600 EUR.
 • Zasedeni poslovni prostori pošte Col, Col 78, v izmeri 72,00 m2, za izklicno ceno 36.500 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Materija, Materija 18, v izmeri 22,80 m2, za izklicno ceno 30.000 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hruševje, Hruševje 88, v izmeri 44,70 m2, za izklicno ceno 23.000 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Vremski Britof, Vremski Britof 24, v izmeri 78,00 m2, za izklicno ceno 64.681 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 45a, v izmeri 71,00 m2, za izklicno ceno 42.390 EUR.
 • Nezasedeni poslovni prostor Zgornje Jezersko, Zgornje Jezersko 57, v izmeri 47,00 m2, za izklicno ceno 28.969 EUR.
 • Nezasedeni poslovni prostor Osilnica, Osilnica 11a, v izmeri 47,00 m2, za izklicno ceno 31.500 EUR.
 • Nezasedeni poslovni prostor Polšnik, Polšnik 25b, v izmeri 92,70 m2, za izklicno ceno 28.969 EUR.
 • Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana, Tržaška cesta 68 a (prvo, drugo in tretje nadstropje), v izmeri 747,87 m2, za izklicno ceno 500.000,00 EUR. Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova vas 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno ceno 23.000 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hodoš, Hodoš 20c, v izmeri 117,05 m2, za izklicno ceno 88.500 EUR.
 • Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Mačkovci, Mačkovci 49a, v izmeri 81,09 m2, za izklicno ceno 36.700 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Javna dražba: Javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v četrtek, 4. junija ob 12. uri.

Dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Javna dražba bo objavljena v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije z dne 22. 5. 2015. Po objavi bo razpis dostopen tudi preko spletne strani: www.uradni-list.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj