Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2015

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2015

19. 05. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 34, Datum: 15. 5. 2015, Stran: 904

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2015.

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem po tem javnem razpisu, ne smejo biti začete pred 1. septembrom 2014 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2015. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in tem javnem razpisu.

Več o predmetu podpore

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa.

Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v šestem poglavju tega javnega razpisa.

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 250.248 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva, oziroma do 31. avgusta 2015.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj