Popravek javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2015

Popravek javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2015

19. 05. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 34, Datum: 15. 5. 2015, Stran: 903

V besedilu Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2015, ki je bil objavljen dne 24. 4. 2015 v Uradnem listu RS, št. 28/15 in na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si/ (priložnosti/razpisi), se dopolni točka 2. Posebni pogoji in določila tako, da se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»Namen B:

  • starost podjetja do treh let (do dneva vložitve vloge),
  • vključenost v SAŠA inkubator, d.o.o.,
  • finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta,
  • projekt (oziroma pripravljena faza projekta) mora biti zaključen najkasneje do oddaje končnega zahtevka za sofinanciranje.«

Sedanji šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti.

Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Razpisnik: Mestna občina Velenje

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj