Na voljo še sredstva za razvojne projekte – »Inovacijski vavčer«

Na voljo še sredstva za razvojne projekte – »Inovacijski vavčer«

29. 06. 2010

Vir in informacije: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), www.japti.si

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije je objavila Javni razpis »Inovacijski vavčer« v skupni višini 800.000 EUR. Gre za razširjen instrument za spodbujanje poslovnega sodelovanja in povezovanja med gospodarskimi poslovnimi subjekti in zunanjimi svetovalci pri konkretnih razvojno naravnanih projektih z namenom zaščite pravic industrijske lastnine.

Upravičeni stroški: stroški svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega/ih projekta/ov podjetja, kjer bo končni rezultat vloga za pridobitev zaščite pravic industrijske lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne prijave:

a)       patenta in/ali

b)       modela in/ali,

c)       znamke.

Višina sofinanciranja: intenzivnost pomoči znaša do največ 50 % upravičenih stroškov. Pri tem mora podjetje upoštevati naslednje mejne zneske pomoči:

a)       v primeru zaščite pravic industrijske lastnine v obliki patenta: najmanj 1.000 EUR do največ 10.000 EUR,

b)       v primeru zaščite pravic industrijske lastnine v obliki modela: najmanj 500 EUR do največ 10.000 EUR,

c)       v primeru zaščite pravic industrijske lastnine v obliki znamke: najmanj 500 EUR do največ 5.000 EUR.

DDV ni upravičen strošek. Sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev patentnih zastopnikov in zastopnikov za modele in znamke je omejeno.

Vloge na razpis Inovacijski vavčer lahko podjetja oddajo tudi po elektronski pošti, obravnavale pa se bodo tekoče, po vrstnem redu prispetja. Postopek izstavitve zahtevka in potrjevanja izplačil ostaja hiter in administrativno poenostavljen, kar je tudi ena izmed značilnosti vavčerskega sistema, ki jo ohranjamo.

Rok: Vlogo lahko podjetje pošlje kadarkoli do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30.9.2010. Vloge se bodo obravnavale tekoče.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj