Javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja in projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov

Javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja in projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov

24. 04. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 24. 4. 2015, Stran: 741

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

I. Sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji - naročniki, ki izkazujejo potrebo po razvoju novih in revitaliziranih izdelkov, storitev in komunikacij. Rezultat partnerskega sodelovanja mora biti vsaj izdelava funkcionalnega prototipa.

II. Sofinanciranje projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov, kar zajema npr. predstavitve, razstave, platforme oblikovalskih izdelkov za sodelovanje s podjetji. Rezultat je javna predstavitev izdelkov.

Cilji razpisa na področju I. so spodbujanje povezovanja med oblikovalci in podjetji, s poudarkom na njihovih prvih povezovanjih, dvig kakovosti oblikovalskih produktov, povečanje njihove uporabe v gospodarstvu in povečanje kakovosti življenja ter spodbujanje zaposlovanja. Prav tako so cilji razpisa usmerjeni v inovacije v storitvah, integracije kulturne dediščine v turizem in revitalizacijo tradicionalnih obrti. Cilji razpisa so skladni s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, in sicer s ciljem »Razvoj trga kreativnih industrij«.

Cilji razpisa na področju II. so spodbujanje produkcije in promocije sodobnega slovenskega oblikovanja ter njegovega uveljavljanja v domačem in mednarodnem prostoru; spodbujanje sodelovanja oblikovalcev s podjetji ter uveljavljanje domačih blagovnih znamk. S tovrstno podporo želi Ministrstvo prispevati k tržni uspešnosti projektov, ki so plod umetniške ustvarjalnosti in imajo možnost umestitve na trg. Dolgoročno se s spodbujanjem področja kulturnih in kreativnih industrij želi povečati število zaposlenih na tem področju.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 150.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Rok za oddajo vlog na razpis je 25. 5. 2015, do 24. ure.

Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni do vključno 25. 5. 2015 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo telefonsko v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter ob sredah od 14. do 16. ure, ali po elektronski pošti. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Tanja Grželj, Tel: (01) 369-58-79, e-naslov: tanja.grzelj@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva: http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj