Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin kompleks Hotel Barbara Fiesa

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin kompleks Hotel Barbara Fiesa

21. 04. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 17. 4. 2015, Stran: 726

Predmet javnega zbiranja: Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju Hotel Barbara Fiesa):

1. Hotel Barbara Fiesa, ki sestoji iz hotelskega kompleksa (nepremičnine in oprema) in pripadajočega zemljišča, ki oba ležita ob obali na ID zemljišču: 2631-177/0-0 v skupni površini 3.736 m2; neto tlorisna površina: hotel / nastanitveni del: 1498,21 m2, hotel / gostinski del (restavracija, vrt, kuhinja, recepcija): 489,80 m2, bistro na plaži 184,88 m2, kongresna dvorana 175,15 m2, wellness z bazenom z ogrevano morsko vodo 548,34 m2; izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 3.400.000,00 EUR. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca.

2. Hotel Barbara Fiesa se prodaja brez bremen (tj. brez hipotek) in brez najemnikov. Skupaj s prevzemom lastništva Hotela Barbara Fiesa kupec prevzema tudi vseh 12 delavcev družbe GOST d.o.o. Velenje, ki so vključeni v izvajanje hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu Barbara Fiesa, ter zaloge blaga, namenjene izvajanju hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu Barbara Fiesa (po stanju na dan pridobitve ponudnikovega lastništva na Hotelu Barbara Fiesa).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki morajo izkazati sposobnost nadaljevanja hotelirstva, podobne turistične dejavnosti oziroma dejavnosti v hotelu Barbara Fiesa, ki omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 12 delavcev podjetja GOST d.o.o. Velenje (priloga v razpisni dokumentaciji).

Razpisnik: Premogovnik Velenje d.d.

Rok: Rok za oddajo ponudbe je 15. 5. 2015, do 12. ure.

Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 100.000 EUR.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na e-naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po telefonu: (03) 899-61-66.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d.: www.rlv.si/si/1352.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj