Javni poziv 32SUB-EVPO15 - Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

Javni poziv 32SUB-EVPO15 - Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

13. 04. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 10. 4. 2015, Stran: 675

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:

  • nakup novega vozila na električni pogon;
  • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
  • predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
  • nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil.

Osebe javnega prava, ki so upravičene osebe po tem javnem pozivu, v okviru izvajanja javne službe ne pridobijo pravice do finančne pomoči temveč pravico do finančne spodbude. V danem primeru se besedna zveza »finančna pomoč« bere kot »finančna spodbuda«.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za:

  • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
  • predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
  • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičene osebe so:

  • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
  • gospodarske družbe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter druge pravne osebe;
  • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic (zasebniki).

Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne pomoči, če ima neporavnane zapadle finančne obveznosti do Eko sklada.

Več o pogojih

Vrednost javnega poziva: Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.000.000 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.

Dodatne informacije: Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na telefonsko številko: (01) 241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek, med 13. in 15. uro.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj