Po novem boste lažje in ceneje zaposlili tujce

Po novem boste lažje in ceneje zaposlili tujce

31. 03. 2015

Objavljeno: Finance, 18. 3. 2015, www.finance.si, Avtor: Špela Mikuš

Zakon prinaša enotno dovoljenje, pa tudi strožje kazni za kršitelje

Predvidoma 1. septembra letos bo začel veljati nov zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Ta prinaša predvsem poenostavitev nekaterih področij. Tujci iz tretjih držav tako ne bodo potrebovali več dveh dovoljenj, ampak le eno. Zakon sicer ne velja za državljane držav EU, Švice in državljane evropskega gospodarskega prostora. Za te države namreč že velja prost pretok delavcev.

Eno dovoljenje namesto dveh

Tujci po novem zakonu ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj (dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja), ampak le še eno. To se bo izdajalo na enotnih vstopnih točkah na upravnih enotah, urejeno naj bi bilo predvidoma v 30 dneh od oddaje popolne vloge. Tujci morajo to dovoljenje pridobiti, preden pridejo v Slovenijo. Celoten postopek lahko sicer opravi delodajalec, a dovoljenje lahko upravna enota vroči le tujcu. Z enim dovoljenjem (oziroma izkaznico) namesto dveh naj bi se znižali stroški. Zdaj se plačujeta dve taksi za dve dovoljenji, ki skupaj naneseta približno 150 evrov. Po novem se bo plačevala le ena taksa v okvirni vrednosti 60 evrov.

Trenutna dovoljenja še veljajo

Izkaznica bo veljala leto dni z možnostjo podaljšanja za dve leti. Po poteku treh let bo tujec lahko pridobil soglasje zavoda za zaposlitev, samozaposlitev ali delo tujcev, ki nadomešča osebno delovno dovoljenje. Če pa tujec v Sloveniji živi več kot pet let, lahko pridobi tudi dovoljenje za stalno prebivanje. Za tiste tuje državljane, ki že delajo v Sloveniji, to ne pomeni, da bodo morali takoj zaprositi za novo izkaznico. Trenutna delovna dovoljenja bodo namreč veljala do konca njihove veljavnosti. Tujcu, ki bo v času veljavnosti izkaznice zamenjal delodajalca ali delovno mesto pri istem delodajalcu, se bo začasno izdala pisna odobritev, ki bo veljala do poteka veljavnosti izkaznice. Če pa podjetje tujca odpusti, mora ta zapustiti državo. Lahko pa uveljavlja denimo pravico za nadomestilo za čas brezposelnosti, seveda če izpolnjuje pogoje. Tujci morajo biti v določenem času vključeni tudi v socialno zavarovanje. Če ne bodo, se dovoljenje lahko razveljavi.

Za sezonska dela nič več dovoljenj za prebivanje

Izjema je dovoljenje za sezonsko delo, ki ga bo zavod za zaposlovanje izdajal delodajalcem za čas do treh mesecev. Tujci v tem primeru namreč ne bodo potrebovali dovoljenja za prebivanje. S tem se ne ruši koncept enotne vstopne točke za vse, saj je vlagatelj delodajalec, ne tuji državljan. Tujci bodo torej v Sloveniji sezonska dela opravljali le z dovoljenjem za sezonsko delo.

Tujca lahko zaposlite le za polni delovni čas

Še ena sprememba, ki jo bo prinesel novi zakon, je, da bodo podjetja tujce lahko zaposlila le za polni delovni čas. Namen tega je preprečiti neupravičeno skrajševanje delovnega časa ali pa primere, ko so tujci po mesecu dni odšli na delo v tujino.

Blažji pogoji za visoko kvalificirane tujce

Za zaposlovanje visoko kvalificiranih tujcev bodo pogoji blažji. Visoko kvalificiran tujec namreč lahko pridobi modro karto EU, to je dovoljenje za začasno prebivanje zaradi visoko kvalificirane zaposlitve, lahko neposredno pridobi status, kot ga imajo tujci z osebnim delovni dovoljenjem, lahko se zaposli brez preverjanja določenih pogojev oziroma se lahko zaposli tudi za krajši delovni čas. Tujec, ki bi denimo želel opravljati funkcijo direktorja, pa lahko pridobi soglasje zavoda za zaposlovanje za zastopnika.

Za večinske lastnike enaki pogoji kot za zastopnike

Z zakonom želijo odpraviti tudi to, da bi tujci ustanavljali gospodarske družbe in za zastopnika imenovali sebe kot večinskega lastnika ter tako pridobili dovoljenje za zaposlitev večinskega lastnika. To se je zdaj že dogajalo, po tej poti pa se je večinskim lastnikom uspelo izogniti kontroli trga dela in pogojem za izdajo dovoljenja za delo zastopnika. Lastniki ali družbeniki podjetij se bodo po novem zakonu lahko zaposlili ali opravljali delo pod takimi pogoji kot preostali tujci.

Zakon prinaša tudi višje kazni

V novem zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev so predvidene višje kazni kot do zdaj. Te so različne glede na kršitev in se gibljejo od 500 pa do 75 tisoč evrov. V praksi v tujini se je (na primer v Avstriji in Nemčiji, ki imata višje kazni kot do zdaj Slovenija) pokazalo, da je bilo manj kršitev. Nadzor bo opravljal inšpektorat za delo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj