Javno naročilo - Izvajanje mentorstva v okviru delavnic »Izzivi mladim«

Javno naročilo - Izvajanje mentorstva v okviru delavnic »Izzivi mladim«

31. 03. 2015

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 30. 3. 2015, http://www.spiritslovenia.si/

Javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti je bil objavljen na portalu za javna naročila dne, 30. 3. 2015, pod številko objave NMV1680/2015.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne prijave v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti z okvirnim sporazumom za »Izvajanje mentorstva v okviru delavnic Izzivi mladim«.

Predmet javnega naročila: Predmet naročila je izvajanje mentorstva v okviru delavnic »Izzivi mladim«.

Delavnice »Izzivi mladim« so namenjene spodbujanju sodelovanja mladih in podjetij. Mladi bodo na delavnicah poiskali nove idejne rešitve za dane konkretne izzive, pripravili in preverili konkretne prebojne poslovne modele prihodnosti in jih zadnji dan delavnic predstavili vodstvom podjetij, ki bodo prispevali izzive.

Ciljna skupina mladih je med 15 in 29 letom (dijaki, študenti, iskalci prve zaposlitve, brezposelni).

Naročnik bo zagotovil tako podjetja z izzivi, udeležence in prostore ter druge pogoje za izvedbo delavnic.

Naročnik bo zagotovil tudi prezentacije in gradiva, potrebna za izvedbo delavnic s podjetji in z mladimi.

Izvajanje mentorstva v okviru delavnic Izzivi mladim obsega vse ali samo del naslednjih 4 segmentov aktivnosti:

  • pripravljalna delavnico s podjetji,
  • uskladitev izzivov s podjetji,
  • izvedba delavnice z mladimi (trije dnevi)
  • mentorska podpora preko spletne komunikacije in orodij v okviru samostojnega skupinskega dela ter osebnega stika v času od 2. do 3. dne delavnice z mladimi.

Delavnice se bodo izvajale po celi Sloveniji.

Več

Vrednost javnega naročila: Ocenjena vrednost tega javnega naročila je 98.010,00 EUR brez vključenega DDV oz. 119.572,20 EUR z vključenim DDV.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo pisnih ponudb je najkasneje do 15. 4. 2015, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba naročnika je Boris Kunilo. Naročnik bo na portal oz. preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila vezana na razpisno dokumentacijo najpozneje do 10. 4. 2015 pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno, tj. do 9. 4. 2015, do 13.00 ure.

Več: Več o javnem naročilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj