Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

31. 03. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 27. 3. 2015, Stran: 533

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za glavno dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Cilj razpisa je spodbujanje:

  • obdelave in predelave lesa,
  • konkurenčnosti podjetij,
  • skladnega regionalnega razvoja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer:

  • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
  • zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po javnem razpisu je 6.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Roka za oddajo prijav sta 30. 4. 2015 ter 30. 6. 2015.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca BL, ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj