Podjetništvu v Pomurju dva milijona evrov

Podjetništvu v Pomurju dva milijona evrov

24. 03. 2015

Vir in informacije: Finance, 11. 3. 2015, www.finance.si, Avtor: Sanja Polanec, Tiko Pro

V Uradnem listu RS (Št. 12, Datum: 27. 2. 2015) je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Za podjetnike je na voljo dva milijona evrov, investitor za izvedbo projekta lahko pridobi največ 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Razpis je namenjen sofinanciranju vlaganj v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi delujočega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo izdelka ali proizvodnega procesa v že delujočem proizvodnem obratu ter ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno naložbo.

Projekti morajo biti končani do 23. oktobra letos, kar je tudi skrajni rok za oddajo zahtevkov za sofinanciranje.

Dovoljenja

Upravičeni so stroški, ki nastanejo in so plačani od dneva oddaje vloge na javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za sofinanciranje. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo naložbe ter ustrezno registrirano dejavnost.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane po zakonu o gospodarskih družbah.

V katerih občinah

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Izjema trgovine

Podjetja, ki večino prihodkov ustvarijo s trgovino, po razpisu niso upravičena do sofinanciranja. To pomeni, da se ne morejo prijaviti podjetja, ki z že delujočo dejavnostjo delujejo na področju trgovine, prav tako pa niso upravičene naložbe, ki so v prihodnosti namenjene ustvarjanju prihodkov na tem področju. Projekti bodo sofinancirani do naslednje višine:

  • 45 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
  • 35 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Nova delovna mesta

Ker je razpis namenjen spodbujanju novih zaposlitev (ali vsaj ohranjanju zdajšnjih), je pomembno, da podjetje z naložbo zagotovi tudi nova delovna mesta. Kot izhodišče za število zaposlenih se šteje število zaposlenih od datuma oddaje vloge oziroma povprečje zadnjega obračunskega obdobja, če je to število večje. Zaposlitve je treba opraviti do 31. decembra letos.

Časa ni veliko

Rok za oddajo vlog je 26. marec. Zraven vseh obrazcev in prilog je potrebno pripraviti tudi poslovni načrt s podrobnim časovnim načrtom, prav tako pa mora vsebovati načrtovane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov vsaj za pet let naprej.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj