Drugi javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2010

Drugi javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2010

29. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 24.6.2010, Stran: 1654

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti, več kakor 50-odstotne invalidnosti, več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisani v Rimu 25. marca 1957, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str 22), ter kandidirajo za pridobitev sredstev.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do 200.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. ure dalje.

Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP.

Dodatne informacije: Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010050.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj