Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Ljubljana

10. 03. 2015

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Ljubljana

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 16, Datum: 6. 3. 2015, Stran: 365

Predmet javnega zbiranja: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, vabi ponudnike da podajo svojo pisno ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb po pogojih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem.

Višina mesečnega najema pokriva obratovalne stroške (električna energija, voda in odvoz smeti) in znaša 210,00 EUR.

Pogodba za izvajanje prodaje zaprtim osebam bo z izbranim izvajalcem sklenjena za dobo enega leta, to je predvidoma od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je 25. 3. 2015, do 24. ure.

Dodatne informacije: Dodatna pojasnila je mogoče dobiti pri Nevenki Tomšič, Tel: (01) 300-55-39 ali na e-mail: nevenka.tomsic@gov.si.

Ogled prostora, ki je predmet najema je možen vsak delovni dan med 8.30 in 12.30 uro, po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo pri pravosodnem policistu na vhodu v Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, vsak delovni dan od 6. 3. 2015 do 25. 3. 2015.

Dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj