Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Občina Tržič

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Občina Tržič

03. 03. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 27. 2. 2015, Stran: 322

Predmet javnega zbiranja: Občina Tržič je zgradila turistično kulturni center »Gorenjska plaža«, ki vsebuje naslednje tri dele:

 • gostinski del objekta »Gorenjska plaža«,
 • bazenski del objekta »Gorenjska plaža«,
 • prireditveni prostor objekta »Gorenjska plaža«.

Gostinski del objekta »Gorenjska plaža je zgrajen do III. podaljšane gradbene faze, Občina Tržič pa bo navedeni del objekta zgradila do V. gradbene faze.

Predmet oddaje v najem je gostinski del objekta »Gorenjska plaža« (v nadaljevanju - gostinski objekt), ki bo v dokončani V. gradbeni fazi predvidoma obsegal pritličje z naslednjimi prostori:

 • bar, v izmeri 21,33 m2,
 • lokal - zunanji gosti, v izmeri 40,32 m2,
 • predprostor sanitarij, v izmeri 3,67 m2,
 • sanitarije - M, v izmeri 8,99 m2,
 • sanitarije - INV / Ž, v izmeri 5,56 m2,
 • gard./sanitarije - osebje, v izmeri 9,51 m2,
 • hodnik, v izmeri 16,78 m2,
 • skladišče pijač in živil, v izmeri 14,78 m2,
 • lokal - bazenski gosti, v izmeri 35,88 m2,
 • terasa - zunanji gosti, v izmeri 36,04 m2,
 • terasa - bazenski gosti, v izmeri 36,44 m2,

skupaj (po SIST ISO 9836) neto tlorisno površino gostinskega objekta 229,30 m2, oziroma z upoštevanimi faktorji po posameznih prostorih, skupaj računsko površino gostinskega objekta 184,67 m2, za dobo najema 15 let.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 4,07 EUR/m2 računske površine gostinskega objekta (v nadaljevanju – izhodiščna najemnina), kar za 184,67 m2 računske površine, oziroma za

229,30 m2 neto tlorisne površine znaša 751,61 EUR/mesec.

Več

Razpisnik: Občina Tržič

Rok: Rok za oddajo ponudb je 16. 3. 2015, do 10. ure.

Ponudniki morajo najkasneje do ponedeljka, 16. 3. 2015, do 10. ure, plačati varščino v višini 901,93 EUR, kar predstavlja 10% letne izhodiščne najemnine.

Dodatne informacije: Ogled gostinskega objekta ter podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb: Matej Naglič, Tel: (04) 59-71-531, e-naslov: matej.naglic@trzic.si ali Mojca Aljančič, Tel: (04) 59-71-543, e-naslov: mojca.aljancic@trzic.si.

To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič: www.trzic.si.

Razpisna dokumentacija: Obrazec - ponudbo najdete na spletni strani Občine Tržič.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj