Javni razpis SK75 2015 - semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Javni razpis SK75 2015 - semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

03. 03. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 27. 2. 2015, Stran: 285

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital - konvertibilno posojilo za inovativna podjetja.

Namen produkta je spodbujanje:

  • nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo,
  • nastajanja novih MSP na način, da Sklad oziroma holdinški sklad sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so/investira v obliki lastniškega financiranja v začetno razvojno fazo MSP;
  • nastajanja novih podjetij in hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso),
  • razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter
  • spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Cilj javnega razpisa po vsebini je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v novo nastala podjetja (v semenski in zagonski fazi podjetij). Cilji javnega razpisa glede na učinke merjene po izstopu iz naložbe, od odobritve so:

  • povečanje števila delovnih mest (v povprečju 3 na podprto podjetje),
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 5% na podprto podjetje).

Eden izmed namenov in kvalitativnih ciljev produkta je tudi spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:

  • imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in
  • so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in
  • so mlajša od treh let (od datuma registracije do oddaje vloge).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2015 znaša največ do 1.500.000 EUR.

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK75 je 75.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog je do vključno 4. 5. 2015 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2015, ki bo do vključno 9. 10. 2015 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2015).

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije dobite pri kontaktnih osebah:

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/ ter: www.startup.si/sk75.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj