Javna dražba za prodajo nepremičnin (poslovnega prostora) v lasti Mestne občine Koper

Javna dražba za prodajo nepremičnin (poslovnega prostora) v lasti Mestne občine Koper

24. 02. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 20. 2. 2015, Stran: 250

Predmet javne dražbe: Predmet prodaje je poslovni prostor v pritličju objekta na naslovu: Ulica Agrarne reforme 30, v Kopru, v izmeri 39,00 m2, za izklicno ceno 27.550,00 €. V ceno nepremičnin ni vključen 22 % davek na dodano vrednost oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Poslovni prostor se nahaja v mestnem jedru in že dalj časa ne obratuje in je potreben temeljite prenove.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin.

Razpisnik: Mestna občina Koper

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila dne 12. 3. 2015 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.00 uri.

Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja izkazati z ustreznimi dokazili.

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 % od izklicne cene nepremičnin.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, Tel: (05) 66-46-273, v času uradnih ur.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj