Javna dražba nepremičnin - Ljutomer

Javna dražba nepremičnin - Ljutomer

22. 06. 2010

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 18.6.2010, Stran: 1604

Predmet razpisa: Nepremičnine – poslovni prostori so locirani v kleti, pritličju in deloma v 1. nadstropju poslovno stanovanjske zgradbe, na naslovu Ormoška cesta 3 v Ljutomeru. Neto tlorisna površina poslovnega prostora znaša 246,88 m2, od tega v kleti 51,92 m2, v pritličju 121,44 m2 in v 1. nadstropju 73,52 m2.

Objekt na naslovu Ormoška 3, Ljutomer, stoji na parc. št. 2343/2 in 2343/3, št. Stavbe 360.ES. Poslovni prostori, ki so predmet prodaje, imajo oznako 101.E, z.k. vložek 1693/7, k.o. Ljutomer (šifra k.o. 259).

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 201.000,00 EUR.

Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje

Rok: Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi, v 4. nadstropju, in sicer v 6. 7. 2010, z začetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo najkasneje do dne 2. 7. 2010 oddati zahtevana dokazila.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin, s prijavo in izvedbo javne dražbe, se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, Tel: (01) 369-55-04, Faks: (01) 369-55-96, E-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Ogled predmetov javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani: www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010049.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj