Poljaki so po duši trgovci, vedno in povsod se pogajajo

Poljaki so po duši trgovci, vedno in povsod se pogajajo

20. 01. 2015

Vir in informacije: http://izvozniki.finance.si/, 17. 12. 2014, Avtor: Sabina Petrov

Prednosti poljskega trga so v izrazitem delovanju tržnih zakonitosti

Na poljski trg je treba vstopiti z zelo dobro premišljeno in izdelano strategijo ter dolgoročnimi cilji.

Na Poljskem v večini panog nastopa vsa svetovna konkurenca, kar pomeni nenehen boj med številnimi proizvajalci za vsak prodan izdelek.

Poljska je v ekspanziji

Poljska - velik trg s skoraj 40 milijoni porabnikov - je zadnjih 25 let v ekspanziji, tudi ves čas zadnje gospodarske krize. Število brezposelnih je v zadnjih desetih letih upadlo z več kot 20 na stabilnih 13 odstotkov. Poljska ima še vedno svojo lokalno valuto, poljski zlot, saj evra niso uvedli.

Prednosti poljskega trga so vidne predvsem v izrazitem delovanju tržnih zakonitosti, kar pa je seveda hkrati tudi nevarnost oziroma, bolje rečeno, čedalje večji in zahtevnejši izziv. Drugače povedano, na Poljskem v večini panog nastopa vsa svetovna konkurenca, kar pomeni nenehen boj med številnimi proizvajalci za vsak prodan izdelek. To pa pomeni velikanski pritisk na cene in s tem nevarnost težav za podjetje ob neustreznem cenovnem pozicioniranju ali vlaganju v promocijo. Hkrati je treba izboljševati tehnologijo in kakovost.

Priložnosti je veliko, saj velikanska ponudba rojeva vedno nove in nove potrebe, hkrati pa raste veliko notranje povpraševanje in s tem poraba. Porabniki so tudi čedalje bolj ozaveščeni in zahtevni.

Trg je izredno zasičen

Administrativni postopki se izboljšujejo, so krajši in preprostejši kot nekoč, pa vendar zahtevajo podrobno poznavanje lokalnih predpisov. Slabost je morda v tem, da je trg izredno zasičen. Tudi davčni predpisi so zapleteni. Vsekakor je treba na poljski trg vstopiti z zelo dobro premišljeno in izdelano strategijo ter dolgoročnimi cilji.

Poslovno okolje je podjetniško usmerjeno. Podjetje z omejeno odgovornostjo je možno ustanoviti prek interneta, potreben kapitalski vložek je okoli 1.200 evrov.

Poljska je ena večjih uporabnic evropskih sredstev, tudi za raziskave in razvoj. S pridobivanjem sredstev iz EU se ukvarja prek 200 tisoč Poljakov.

Delajo veliko in produktivno

Kar zadeva razpoložljivost kadra, je različno, odvisno od zahtev, ki jih podjetja imajo. Poljaki so ustrezno izobraženi, kvalificirani, večina mlajše in srednje generacije odlično govori tuje jezike. So zelo motivirani za napredovanje in intenzivno delo. Delajo veliko in produktivno.

Poljaki so delaven, mobilen in ambiciozen narod. Vsekakor je njihov smisel za posel in podjetništvo lahko zgled marsikomu v Evropi. Slovenci se lahko od njih veliko naučimo. To pa seveda pomeni velik izziv tudi za vse delodajalce, kar pomeni, da je potrebno dober kader izredno hitro 'zavohati' in ga ustrezno umestiti v sestavo podjetja ter razvijati. To je poleg dobrega nabora izdelkov ali storitev ter premišljene dolgoročne strategije odločilno za uspeh na poljskem trgu.

Plačilna disciplina je dobra

Povprečna bruto plača na Poljskem je nekaj manj kot 900 evrov, s tem da je v velikih mestih, kot so Varšava, Krakov, Vroclav in druga, ter v nekaterih panogah lahko tudi 30 odstotkov višja. Vzporedno z rastjo BDP raste tudi povprečna bruto plača. V večjih mestih je brezposelnost minimalna.

Davek na dobiček znaša 19 odstotkov, efektivno pa to pomeni prek 20 odstotkov. Poljaki imajo dve stopnji DDV, in sicer 23-odstotno ter preferenčno osemodstotno - na primer za zdravila. Preostali davek za podjetja je še davek na nepremičnine. Davek od dohodka fizičnih oseb je na Poljskem nižji kot v Sloveniji. Imajo dve stopnji glede na zaslužek, in sicer 18- ali 32-odstotno.

Držijo se dogovorov in pogodb

Poljaki se držijo dogovorov in pogodb. Na pogajanja pridejo pripravljeni in poskušajo narediti vse, da bi stranko zadovoljili ter sodelovanje nadaljevali.

Pomembno je poznavanje poljske zgodovine

Izzivov na poljskem trgu je mnogo. Najpomembnejši je vsekakor osvojitev jezika ter tako poslovnih kot splošnih navad tega izjemno velikega naroda. Pomembno je poznavanje pestre in težke poljske zgodovine kot tudi aktualnih političnih in gospodarskih razmer. Navezovanje stikov je tako veliko lažje in hitrejše. Vsekakor pa je treba imeti žilico za posel. To je prvi pogoj. Razumevanje drugačnega razmišljanja kot doma in sposobnost prilagajanja sta glavna in nujna elementa. Poljaki so po duši trgovci in se vedno in povsod pogajajo. To je del njihove kulture in nekaj najbolj običajnega, zato je to treba upoštevati. Zadnje je v Sloveniji bolj redko srečati v takem obsegu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj