Ukrepi Ministrstva za gospodarstvo za podporo rasti in razvoju podjetij v Sloveniji

Ukrepi Ministrstva za gospodarstvo za podporo rasti in razvoju podjetij v Sloveniji

15. 06. 2010

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo (MG), 10.5.2010, www.mg.gov.si

Na Ministrstvu za gospodarstvo so pripravili Vodnik za podjetnike in potencialne podjetnike, ki le-te vodi skozi ukrepe ministrstva za podporo rasti in razvoju podjetij v Sloveniji. Vodnik je objavljen na spletni strani ministrstva.

Mala in srednje velika podjetja  v vsaki fazi življenjskega cikla zahtevajo specifične ukrepe in skozi celotno obdobje delovanja tudi posebno pozornost. Zato si na Ministrstvu za gospodarstvo (MG) prizadevajo sami ali prek svojih izvajalskih institucij - Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije ter Slovenski podjetniški sklad - s svojimi ukrepi izboljšati podjetniško kulturo, ustvariti učinkovito in popolno podporno okolje, zagotoviti zadostno in popolno infrastrukturo, povečati vlaganja v razvoj in s tem povezane naložbe, izboljšati povezovanje gospodarstva z znanostjo in  zagotoviti prehod visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvo, ustvariti učinkovito okolje za razvoj in inovacije ter zagotoviti ugodne in tudi posebne finančne vire. Vizija MG je tako podpora nadaljnji krepitvi konkurenčnosti slovenskih podjetij prek izvajanja različnih ukrepov, ki imajo svojo podporo v strateškem akcijskem dokumentu Program ukrepov za razvoj podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

V Vodniku podjetniki in potencialni podjetniki najdejo podatke o načinu izvajanja ukrepov oziroma podeljevanje sredstev, seznam posameznih ukrepov in aktualnih javnih razpisov za pridobitev sredstev ter kontakte, kje lahko dobijo še več konkretnih odgovorov; pa tudi odgovore na najbolj pogosta vprašanja.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj