Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov

Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov

09. 12. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 87, Datum: 5. 12. 2014, Stran: 2627

Predmet javnega razpisa: Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za posodobitev ribiških plovil za izboljšanja energijske učinkovitosti, ki ne povečuje zmožnosti plovila za ribolov.

Podpora se bo iz naslova tega razpisa dodeljevala izključno za plovila malega priobalnega ribolova,

definiranega v prvem odstavku 26. člena Uredbe 1198/2006/ES. V skladu z navedenim določilom gre za ribiška plovila, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega orodja iz Preglednice 3 v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 25), spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1799/2006 z dne 6. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 26/2004 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L št. 341 z dne 7. 12. 2006, str. 26), in sicer ne uporabljajo:

 • vlečne mreže z gredjo,
 • pridnene vlečne mreže s širilkami,
 • pridnene vlečne mreže za vleko v paru,
 • pelagične vlečne mreže s širilkami,
 • pelagične vlečne mreže za vleko v paru,
 • dvojne vlečne mreže s širilkami,
 • obalne potegalke,
 • danske potegalke,
 • škotske potegalke,
 • potegalke, upravljane z dveh plovil,
 • strgače za uporabo s plovila,
 • ročne strgače, uporabljene na krovu plovila,
 • mehanizirane strgače, vključno s sesalnimi strgačami.

Ribiška plovila v dovoljenju za gospodarski ribolov ne smejo imeti vpisanih navedenih ribolovnih orodij.

Do podpore je upravičena naslednja dejavnost:

 • zamenjava enega glavnega (pogonskega) motorja v finančnem obdobju 2007–2013 na ribiškem plovilu z novim glavnim motorjem z enako ali manjšo močjo, ki se meri v kilovatih (kW).

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki ima status ribiča fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 20.004,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori ter na spletnih straneh: http://www.arsktrp.gov.si/ in http://www.mkgp.gov.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave javnega razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj