Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Ljubljana

02. 12. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 84, Datum: 28. 11. 2014, Stran: 2602

Predmet javnega zbiranja: Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dveh poslovnih prostorov v izmeri 110,95 m2 in pripadajoče opreme, v drugem nadstropju, v objektu Tobačna, na naslovu: Tržaška 2, 1000 Ljubljana in sicer:

  • del stavbe v izmeri 89,35 m2 s pripadajočo opremo,
  • del stavbe v velikosti 21,6 m2,
  • ustrezen solastniški delež na vseh skupnih delih stavbe.

Oba poslovna prostora in oprema se prodaja skupaj. Nakup zgolj posameznega poslovnega prostora brez opreme, ni možen.

Izhodiščna cena za obe nepremičnini in opremo skupaj znaša 110.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisnik: Univerza v Ljubljani

Rok: Rok za oddajo ponudb je 17. 12. 2014.

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo, Kontaktna oseba: dr. Tone Češnovar, Tel: (01) 477-11-43, e-pošta: dekanat@fs.uni-lj.si.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Univerze v Ljubljani in na spletni strani Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj