Javna dražba za oddajo nepremičnine v najem - Občina Tržič

Javna dražba za oddajo nepremičnine v najem - Občina Tržič

18. 11. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 14. 11. 2014, Stran: 2487

Predmet javne dražbe: Občina Tržič je zgradila turistično kulturni center »Gorenjska plaža«, ki vsebuje naslednje tri dele:

  • gostinski del objekta »Gorenjska plaža«,
  • bazenski del objekta »Gorenjska plaža«,
  • prireditveni prostor objekta »Gorenjska plaža«.

Gostinski del objekta »Gorenjska plaža je zgrajen do III. podaljšane gradbene faze, Občina Tržič pa bo navedeni del objekta zgradila do V. gradbene faze.

Predmet oddaje v najem je gostinski del objekta »Gorenjska plaža« (gostinski objekt), ki bo v dokončani V. gradbeni fazi, za dobo najema 15 let. Gostinski objekt bo oddan v najem brez tehnološke opreme kuhinje, prav tako pa ne bo imel nobenega pohištva ali druge opreme in naprav.

Več

Izhodiščna mesečna najemnina je 5,75 EUR/m2 računske površine gostinskega objekta (v nadaljevanju - izhodiščna najemnina), kar za 364,89 m2 računske površine, oziroma za 457,20 m2 neto tlorisne površine znaša 2.098,12 EUR/mesec.

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) je najem nepremičnin oproščen plačila DDV. V primeru sprememb davčne zakonodaje nosi dolžnost plačila davščin najemnik.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU, ki so registrirani za opravljanje vsaj ene od dejavnosti iz oddelka št. 56 - dejavnost strežbe jedi in pijač po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti.

Razpisnik: Občina Tržič

Rok: Rok za oddajo prijav je 10. 12. 2014, do 10. ure.

Dražitelji morajo najkasneje do srede, 10. 12. 2014, do 10. ure plačati varščino v višini 2.517,74 EUR, kar predstavlja 10 % letne izhodiščne najemnine.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe kot tudi v zvezi s postopkom projektiranja in projektantskimi možnostmi glede izvedbe V. gradbene faze gostinskega objekta dobite pri Mateju Nagliču, Tel: (04) 597-15-31, e-naslov: matej.naglic@trzic.si ali Mojci Aljančič, Tel: (04) 597-15-43, e-naslov: mojca.aljancic@trzic.si.

Interesenti za ogled poslovnega prostora naj ogled najavijo pri Mateju Nagliču, Tel: (04) 5971 531, e-naslov: matej.naglic@trzic.si ali Mojci Aljančič, Tel: (04) 597-15-43, e-naslov: mojca.aljancic@trzic.si.

To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič: www.trzic.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj