Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem - Občina Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem - Občina Izola

18. 11. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 14. 11. 2014, Stran: 2505

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je prodajno mesto Pod Belvederjem - deli zemljišč v skupni izmeri 300 m2. Površina je namenjena opravljanju gostinske dejavnosti kot dopolnitev plažno-rekreacijske ponudbe. Prodajno mesto se odda v najem za obdobje petih let, in sicer od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2020. Izklicna cena letne najemnine za prodajno mesto je 9.900 EUR.

Posebni pogoji;

  • izbrani najemnik si mora na lastne stroške priskrbeti ustrezen objekt za izvajanje dejavnosti,
  • izbrani najemnik si mora na lastne stroške pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za morebitno postavitev objekta.

Izbrani najemnik je dolžan na najeti javni površini izvajati dejavnosti in storitev za izboljšanje ponudbe kopališča, poskrbeti za varno in nemoteno rekreacijo v skladu z namembnostjo kopališča in predpisi ter izvajati gostinsko dejavnost in dopolnitev plažno-rekreacijske ponudbe. Obveznosti izbranega najemnika so:

  • zagotovitev kakovostne ponudbe pijač vseh vrst, hladnih in toplih napitkov, vnaprej pripravljenih pakiranih sendvičev, sladoledov ter drugih toplih in hladnih prigrizkov,
  • postavitev kabin za preoblačenje,
  • vzdrževanje javnih sanitarij,
  • vsakodnevno čiščenje območja, ki je predmet najema,
  • zagotovitev dostopa do WI-FI omrežja,
  • distribucija turističnega in informacijskega materiala,
  • ponudba dodatnega programa in aktivnosti, po predhodni potrditvi Občine.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za oddajo ponudb je 15. 12. 2014 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne najemnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 660-02-99 ali po e-pošti: katja.rakar@izola.si.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj