Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško - Grad Raka

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško - Grad Raka

11. 11. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 7. 11. 2014, Stran: 2439

Predmet javnega zbiranja: Predmet javnega zbiranja ponudb je Grad Raka, naslovu: Raka 13, 8274 Raka, ki predstavlja kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti Občine Krško.

Izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 100.000,00 EUR. V izklicno ceno davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo.

Razpisnik: Občina Krško

Rok: Rok za oddajo ponudb je 24. 11. 2014, do 12 ure.

Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, Kontaktna oseba: mag. Janja Jordan, Tel: (07) 498-12-79, e-pošta: janja.jordan@krsko.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Krško in v Uradnem listu RS.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj