Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Vitanje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Vitanje

04. 11. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 78, Datum: 30. 10. 2014, Stran: 2384

Predmet zbiranja ponudb: Predmet prodaje je poslovni prostor z možnostjo za predelavo v stanovanje v objektu Na Gmajni 6, Vitanje, v skupni izmeri 71 m2.

Nepremičnina je v lasti in posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina je vzpostavljena.

Izhodiščna cena znaša 35.680,75 EUR. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec.

Nepremičnina se prodaja po načelu »videno -kupljeno«.

Razpisnik: Občina Vitanje

Rok: Rok za oddajo ponudb je 5. 11. 2014, do 10. ure.

Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, to je 3.568,00 EUR.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Vitanje, Tel: (03) 757-43-50.

Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elektronska pošte: info@vitanje.si.

Besedilo javnega razpisa - zbiranja ponudb je (bo) objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Vitanje: http://www.vitanje.si/ in na oglasni deski na sedežu občine, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj