Javna dražba najemnine za oddajo v najem poslovne stavbe in poslovnih prostorov - Maribor

Javna dražba najemnine za oddajo v najem poslovne stavbe in poslovnih prostorov - Maribor

28. 10. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 24. 10. 2014, Stran: 2343

Predmet javne dražbe: Predmet oddaje v najem je nezasedena poslovna stavba (grajeni kiosk) in nezasedeni poslovni prostori v Mariboru, ki so last Mestne občine Maribor, in sicer:

1. Gosposka ulica 9, v skupni izmeri 90,60 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 od 11.00 do 11.25 ure,
 • izklicna mesečna najemnina: 798,58 EUR.

2. Gosposka ulica 16, v skupni izmeri 98,00 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 od 10.30 do 10.55 ure,
 • izklicna mesečna najemnina: 947,00 EUR.

3. Gosposka ulica 28, v skupni izmeri 69,40 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 od 10.00 do 10.25 ure,
 • izklicna mesečna najemnina: 575,93 EUR.

4. Gosposka ulica 29, v skupni izmeri 154,53 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 od 9.30 do 9.55 ure,
 • izklicna mesečna najemnina: 632,74 EUR.

5. Poslovna stavba-grajeni kiosk št. 3 (nasproti Partizanske c. 1), v izmeri 5,95 m2;

 • dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 od 9.00 do 9.25 ure,
 • izklicna mesečna najemnina: 152,80 EUR.

6. Poštna ulica 4, v skupni izmeri 22,51 m2, ulični;

 • dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
 • ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 od 11.30 do 11.55 ure,
 • izklicna mesečna najemnina: 150,06 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije (RS) oziroma na območju države članice Evropske unije (EU) in fizične osebe, ki so državljani oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Javne dražba: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v sredo, dne 19. 11. 2014, s pričetkom ob 10.30.

Dražitelji morajo do vključno 14. 11. 2014 plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe, poslovni stavbi in o poslovnih prostorih dobijo v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor, Tel: (02) 220-14-10.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/, rubrika Razpisi in javne objave - podrubrika Javni razpisi.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj