Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - Celje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - Celje

14. 10. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 72, Datum: 10. 10. 2014, Stran: 2273

Predmet zbiranja ponudb: Predmet prodaje v naravi predstavlja restavracijo Trač, Mariborska 7, Celje.

Restavracija ima 504,90 m2 notranjih površin (pisarna, shrambe, toaletni prostori z garderobo za zaposlene, toaletni prostori za goste, kuhinja, jedilnica, pomožni prostori) in zunanjo pokrito teraso.

Parkiranje je zagotovljeno za lokalom.

Restavracijo zaseda najemnik do 30. 4. 2015.

Predmet prodaje so tudi osnovna sredstva in drobni inventar, ki se nahaja v restavraciji in ni last najemnika. Seznam opreme in drobnega inventarja je objavljen na spletni strani, http://www.zpo.si/.

Izhodiščna cena nepremičnine z opremo znaša 393.317 €. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami.

Nepremičnina se prodajajo po načelu videno - kupljeno.

Razpisnik: ZPO Celje d.o.o.

Rok: Rok za oddajo ponudbe je 24. 10. 2014, do 14. ure.

Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine lahko zainteresirani ponudniki dobijo v družbi ZPO Celje d.o.o., Dečkova c. 1, Celje, Kontaktna oseba: Maja Voglar, Tel: (03) 428-26-66, e-pošta: maja.voglar@celje.si.

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani družbe ZPO Celje d.o.o.: http://www.zpo.si/.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj