Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

14. 10. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 72, Datum: 10. 10. 2014, Stran: 2267

Predmet zbiranja ponudb: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

a) Koprska ulica 23, v izmeri 49,45 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 310,86 EUR oziroma 6,28 EUR/m2;

b) Muzčeva ulica 7, v izmeri 111,31 m2, z namembnostjo pekarne oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 675,00 EUR oziroma 6,04 EUR/m2;

c) Muzčeva ulica 2, v izmeri 60,35 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 404,75 EUR oziroma 6,71 EUR/m2 od 1. 1. 2015 dalje.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za največ dobo 1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Občina Izola – Comune di Isola

Rok: Rok za oddajo ponudb je 13. 10. 2014 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Kontaktna oseba: Željko Kerezovič, Tel: (05) 66-00-352.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: http://www.izola.si/. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj