Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Subvencije za zagon inovativnih podjetij

07. 10. 2014

Vir in informacije: Finance, 30. 9. 2014, http://www.finance.si/, Avtor: Jasmina Motaln, Tiko Pro

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v petek, 26. 9. 2014 objavil razpis P2B - Subvencije za zagon inovativnih podjetij. Razpis je namenjen podjetjem, ki so jim že bila dodeljena sredstva po razpisu P2A 2013 in sodijo v skupino mikro, malih in srednjih podjetij (MSP).

Produkta P2A in P2B SPS sta objavljena vsako leto, in sicer sta namenjena inovativnim podjetjem za prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in razvoj inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji izdelkov, procesov in storitev. Pogoj za prijavo na zdajšnji razpis P2B je predhodno uspešno podeljena subvencija na P2A.

Razpis P2A je prav tako objavljen vsakoletno, ponavadi februarja ali marca, pričakuje pa se tudi v letu 2015. Nanj se lahko prijavijo inovativna podjetja, ki so se ustanovila približno 14 mesecev pred objavo razpisa - na zadnji objavljeni P2A 2014 so se lahko prijavila podjetja, ki so bila ustanovljena od 1. januarja 2013 do 28. februarja 2014, prav tako so morala spadati v skupino MSP. Subvencija na P2A je znašala 20 tisoč evrov, kar pomeni, da lahko skupno v okviru teh dveh produktov podjetje prejme 74 tisoč evrov.

Pogoji

Če želijo podjetja sodelovati na trenutno odprtem razpisu, morajo poleg predhodno uspešnega kandidiranja na P2A izkazovati vsaj eno zaposleno osebo za polni delovni čas v obdobju od 1. ja­nuarja do 31. oktobra 2014, prav tako morajo poslovati uspešno. Cilj razpisa je znova podpreti vsaj polovico podjetij, ki so že kandidirala na P2A. Kot uspešna se po merilih v tem razpisu štejejo podjetja, ki letno ustvarijo vsaj 50 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje in poslujejo z dobičkom.

Stroški

Upravičeni stroški so pri tem razpisu vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij. To so lahko na primer stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo pri razvoju, in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nemate­rialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev (izdelka), stroški mentoriranja, stroški nabave opreme ali storitev... Vsi navedeni upravičeni stroški se lahko sofinancirajo do 80-odstotno.

Če ne izpolnjujete zahtev

Upravičenci lahko po tem razpisu zahtevajo največ 54 tisoč evrov subvencije, ki se izplača v dveh delih, in sicer je prvo izplačilo do največ 42 tisoč evrov, drugo izplačilo pa do največ 12 tisoč evrov.

Če letos ne izpolnjujete meril za prijavo na razpis P2B, imate pa inovativno in dobro idejo za trg, je zdaj pravi čas, da začnete razmišljati o ustanovitvi podjetja in se v letu 2015, ko bo objavljen nov razpis P2A, nanj tudi prijavite.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj