Javno zbiranje ponudb za izvajanje gostinske dejavnosti - Lendava

Javno zbiranje ponudb za izvajanje gostinske dejavnosti - Lendava

07. 10. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, Datum: 3. 10. 2014, Stran: 2225

Predmet javnega zbiranja: Predmet javnega zbiranja ponudb je izvajanje gostinske dejavnosti na določenem delu poslovnih prostorov MSL, na lokaciji: Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, v skupni izmeri 30 m2, kar zajema:

  • bife 20 m2,
  • skladišče s sanitarijami za osebje 10 m2.
  • Poleg zgoraj navedenih prostorov je za izvajanje gostinske dejavnosti vključena tudi možnost souporabe sledečih prostorov:
  • skupni prostori (predodrje) 99 m2,
  • sanitarije M+Ž 12 m2,
  • stopnišče 7 m2,
  • letna terasa - odvisno od dovoljenja vsakokratnega lastnika oziroma najemnika le-tega.

Prostori, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, se lahko uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost, ki se, poleg rednega obratovanja, mora izvajati na dogodkih, ki se izvajajo po programu MSL in njegovih članic ter ostalih s strani MSL odobrenih subjektov.

Pogodba za izvajanje gostinske dejavnosti se sklene za dobo treh let, s poizkusno dobo od sklenitve pogodbe do 31.12.2014. Po tem datumu nastopi pogodbeno razmerje za dobo treh (3) let, ki se lahko obnovi s sklenitvijo nove pogodbe pod enakimi pogoji.

Več

Razpisnik: Mladinski svet Lendava

Rok: Rok za oddajo ponudb je 13. 10. 2014, do 16.00 ure.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Ladislav Kopinja, e-pošta: mladi@mslendava.si.

Besedilo razpisa je na voljo na naslovu: www.mslendava.si/javni-pozivi/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa na spletni strani MSL: www.mslendava.si/javni-pozivi/, na sedežu MSL: Ulica Lajcsija Pandurja 1, Lendava ter v prostorih na naslovu: Mlinska ulica 5, 9220 Lendava.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj