Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Ljubljana

30. 09. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 26. 9. 2014, Stran: 2150

Predmet zbiranja ponudb: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem oseminpetdesetih poslovnih prostorov (pisarn) organizacijskih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana.

V poslovnih prostorih, ki so predmet najema, lahko izbrani ponudnik oziroma najemojemalec izvaja le dejavnost, ki je primerljiva z dejavnostjo najemodajalca (pisarniška dejavnost).

Izbrani ponudnik oziroma najemojemalec mora v celoti upoštevati poslovni čas najemodajalca in vsa ostala določila, ki so vezana na poslovanje najemodajalca (hišni red …). V nasprotnem primeru lahko najemodajalec prekine najemno pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.

Poslovne prostore, ki so predmet najema, najemodajalec oddaja v najem posamično za določen čas in sicer največ za obdobje petih let.

Rok za oddajo ponudb je 13. 10. 2014, do 10. ure.

Razpisnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi seznam poslovnih prostorov in drugo razpisno dokumentacijo v poslovnem času najemodajalca, in sicer:

  • osebno v fizični (tiskani) obliki na naslovu sedeža najemodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, vložišče (soba št. 51 / pritličje) ali
  • po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči najemodajalcu na e-naslov: jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost vojko.breznik@zzzs.si.

Vzorec pogodbe je po predhodnem dogovoru na ogled na lokaciji najemodajalca, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, Direkcija, Sektor za pravne in splošne zadeve, Oddelek za splošne zadeve, Kontaktna oseba: Jure Ahačič, Tel: (01) 307-05-03, 041/722-608, e-pošta: jure.ahacic@zzzs.si in/ali vojko.breznik@zzzs.si.

Ogled poslovnih prostorov, ki so predmet objave, je možen v poslovnem času Zavoda po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo, ki je navedena v seznamu poslovnih prostorov, ki so predmet objave.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj