V prihodnjem letu za mlada podjetja 36 milijonov evrov

V prihodnjem letu za mlada podjetja 36 milijonov evrov

23. 09. 2014

Vir in informacije: Delo, 9. 9. 2014, www.delo.si, Avtor: Barbara Pavlin

V finančni perspektivi 2014−2020 je prek Slovenskega podjetniškega sklada načrtovanih 320 milijonov evrov za mlada podjetja. Prihodnje leto bo Slovenski podjetniški sklad podprl približno 400 mladih podjetij.

Iniciativa Startup Slovenije je septembra pripravlja dogodke za nova razpisa SK50 in SK200 ter nova podjetniška pospeševalnika, ki so namenjeni znanstvenikom, raziskovalcem, nadarjenim študentom in profesorjem. Ustanavljanje inovativnih zagonskih podjetij je namreč eden najobetavnejših, a še vedno premalo izkoriščen načinov za komercializacijo novih izumov in tehnologij.

Kot odgovor na pomanjkanje kapitala v najzgodnejši semenski fazi in posledično odhajanja obetavnih startupov v tujino, sta nastala oba omenjena razpisa, ki ju izvaja Slovenski podjetniški sklad, in nova pospeševalnika Startup Geekhouse in GoGlobal Slovenija.

Več

V podobnem obsegu kot letos bo SPS tudi v prihodnjem letu nadaljeval finančne spodbude za mlada podjetja, saj jih bo podprl približno 400, od tega okoli sto čistih zagonskih podjetij oziroma podjetij, ki so mlajša od 12 mesecev, v skupni višini 36,2 milijona evrov. Za zagonske spodbude bo namenjenih 5,8 milijona evrov, za lastniško financiranje v obliki tveganega kapitala šest milijonov evrov ter za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 22 milijonov evrov.

Prihodnje leto dva semenska razpisa

Za razpisa SK50 in SK200 za dodeljevanje konvertibilnih oziroma klasičnih lastniških vložkov pa bo sklad zagotovil enako vsoto kot letos, torej 2,4 milijona evrov, s to razliko, da bosta razpisa objavljena dvakrat oziroma se bosta izvedla prek dveh odpiranj.

Ker je podpora mladim podjetjem eno od priporočil evropske komisije, je v trenutno sprejetih strateških usmeritvah SPS za finančno perspektivo 2014−2020 načrtovanih skupaj približno 320 milijonov evrov finančnih spodbud. S temi sredstvi načrtuje SPS podpreti približno 3500 mladih podjetij, za katera je do leta 2020 načrtovano, da bodo ustvarila 7000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj