Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja - poslovne zgradbe - Jesenice

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja - poslovne zgradbe - Jesenice

23. 09. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 19. 9. 2014, Stran: 2118

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovna zgradba, v izmeri 139,53 m2 in 141 m2 pripadajočega zemljišča na naslovu: Industrijska ulica 1 A, Jesenice. Izklicna cena za poslovno zgradbo in pripadajoče zemljišče skupaj znaša 43.775,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Razpisnik: JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

Rok: Rok za oddajo ponudbe je ponedeljek, 6. 10. 2014 do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % od izhodiščne cene nepremičnine

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, Jesenice, Kontaktna oseba: Silva Drobnak, Tel: (04) 5810426.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj