Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015

23. 09. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 19. 9. 2014, Stran: 2081

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja in vzpostavitve inovativnih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT za bolj odprto izobraževanje in usposabljanje za vzgojno izobraževalne zavode, javne raziskovalne organizacije, univerze in visokošolske zavode. Projekti morajo podpreti razvoj odprtega in učinkovitega sistema izobraževanja, ki bo prilagojen potrebam izvorno digitalnih generacij.

Z vsebinskega vidika bo prednostno podprt razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij, s katerimi bodo neposredno izboljšani izobraževalni procesi z vidika digitalizacije, večje odprtosti in učinkovitosti. Upravičeni do sofinanciranja so tudi projekti razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij, s katerimi bo podprta uporaba IKT v izobraževalnih procesih (npr. enotna avtentikacija, upravljanje e-vsebin in IT sistemov, interoperabilnost). Projekti razvoja digitalnih vsebin niso upravičeni do sofinanciranja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • Vzgojno izobraževalni zavodi po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
  • Univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov,
  • Javni raziskovalni zavodi in javni infrastrukturni zavodi,
  • Javni zavodi, ki imajo v letu 2014 financirano aktivnost s strani ARRS.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 900.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. 10. 2014, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije se posredujejo izključno po elektronski pošti: mojca.debeljak-kozina@gov.si. Vprašanja in odgovore bo ministrstvo objavilo na spodaj omenjeni spletni strani. Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na omenjeni spletni strani. Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu: www.mizs.gov.si, pod razdelkom javni razpisi. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na sedežu ministrstva, Masarykova cesta 16, Ljubljana, v sprejemni pisarni, v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj