Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Portorož

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Portorož

16. 09. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 66, Datum: 12. 9. 2014, Stran: 2062

Predmet javnega zbiranja: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja poslovnih prostorov v poslovni stavbi, na naslovu Sončna pot 20, Portorož v najem.

Poslovni prostori se nahajajo v 4. nadstropju predmetne poslovne stavbe in skupaj merijo 189,16 m2, pri čemer najemnik skupaj z drugimi uporabniki poslovne stavbe uporablja tudi skupen hodnik, skupne sanitarije v 4. nadstropju s pravico uporabe dvigala in stopnišča ter druge skupne prostore objekta (tudi del vhodne avle v pritličju poslovnega objekta) potrebne za dostop do prostorov v 4. nadstropju.

Poslovni prostori se nahajajo znotraj stavbe za posebne namene, v kateri deluje Dijaški in študentski dom Portorož. Glede na to so prostori namenjeni opravljanju dejavnostim na področju izobraževanja.

Pogoj za oddajo ponudbe ni najem vseh poslovnih prostorov, ki so predmet oddaje poslovnih prostorov na naslovu Sončna pot 20, Portorož v najem. Ponudnik v obrazec: Obrazec za oddajo ponudbe, zapiše katere poslovne prostore želi najeti in za koliko časa, pri čemer je najkrajše obdobje najema eno leto.

Skladno z oceno vrednosti najema poslovnih prostorov, ki so predmet tega zbiranja ponudb, je najnižja cena najema poslovnih prostorov na naslovu Sončna pot 20, Portorož 8 EUR/m2.

Več

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: Rok za oddajo ponudb je 1. 10. 2014 do 12. ure.

Pred oddajo ponudbe morajo zainteresirani ponudniki za nepremičnino položiti varščino v višini 1 ponujene mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na kontaktno osebo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Ajdo Radinja, Tel: (01) 478-47-20, e-pošta: ajda.radinja@gov.si.

Ogled prostorov javnega zbiranja ponudb bo potekal po predhodni najavi dne 26. 9. 2014 od 10. do 12. ure.

Razpisna dokumentacija: Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen na spletnem naslovu: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj