Javni razpis za Ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014

Javni razpis za Ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2014

16. 09. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 66, Datum: 12. 9. 2014, Stran: 2020

Predmet razpisa: Predmet podpore javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino čebelarjem zaradi odprave škode, ki je nastala kot posledica obilnega in pogostega dežja v letu 2014 in zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja.

Podpora je namenjena ohranitvi ekonomske sposobnosti čebelarjev, da nadaljujejo čebelarjenje.

Nepovratna sredstva se dodelijo v obliki podpore na čebeljo družino.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelj je čebelar, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je vpisan v register čebelnjakov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša do višine 476.690,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije: INFO točka Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Tel: (01) 580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ministrstva in Agencije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj