Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014

16. 09. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 66, Datum: 12. 9. 2014, Stran: 2040

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 2007-2013.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 1.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica

Rok: Rok za oddajo prijav je 15. 10. 2014.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: http://www.regionalnisklad.si/, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »PF«, ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj