Razpis Eurostars - Podpora industrijskim raziskavam malih podjetij

Razpis Eurostars - Podpora industrijskim raziskavam malih podjetij

02. 09. 2014

Vir in informacije: Finance, 26. 8. 2014, http://www.finance.si/, Avtor: Tjaša Milošič , Tiko Pro

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis Eurostars. Na začetku leta se Slovenija ni pridružila programu, vendar je pred tednom dni bilo odločeno, da se sredstva vendarle dodelijo. Zato je zelo malo časa za prijavo, kajti rok za oddajo projektov v Bruselj je 11. september.

Predmet razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno usmerjene industrijske raziskave in razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih (MSP), ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem. Sofinancirajo se mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno­razvojni projekti, ki pokrivajo katerokoli tehnološko področje. Ti morajo imeti civilni namen in razviti nov izdelek, postopek ali storitev.

Pogoji

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa:

  • koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki se ukvarja z raziskavami in razvojem, to pomeni, da vsaj deset odstotkov svojega prihodka vlaga nazaj v raziskovalno-razvojno dejavnost;
  • koordinator projekta ima sedež v državi članici Euro­stars;
  • pri projektu sodelujeta vsaj dva neodvisna partnerja;
  • sodelovati morata najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Eurostars;
  • MSP, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem ter prihajajo iz držav članic Euro­stars, morajo pokriti vsaj 50 odstotkov stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev);
  • noben posamezni partner ne vloži v projekt več kot 75 odstotkov celotnih stroškov projekta;
  • nobena država v projektu ni udeležena z več kot 75 odstotki celotnih stroškov projekta;
  • načrtovano trajanje projekta je lahko največ 36 mesecev;
  • vstop izdelka, postopka ali storitve na trg je predviden v dveh letih po končanju projekta;
  • projekt mora ustrezati vsem merilom Eureke.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v okviru posameznega projekta, so stroški za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav, in sicer do 50 odstotkov. Upravičeni so stroški osebja, stroški potovanja, stroški materiala, drugi stroški (oprema in zemljišča), stroški pogodbenih raziskav in režijski stroški.

Postopek

Slovenski prijavitelj, ki je partner ali koordinator projekta, mora najprej vlogo oddati v Bruselj, nato pa v 14 dneh po prejemu elektronskega obvestila sekretariata Eureke na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na voljo je 1,2 milijona evrov za dve leti, na partnerja pa največ sto tisoč evrov na leto.

Povprečni profil odobrenih projektov pri Eurostars ima od tri do štiri partnerje, od dve do tri države in traja 29 mesecev s proračunom 1,4 milijona evrov. Preden prijavimo projekt, je vedno treba pogledati točkovnik. Poleg inovativne ideje, stopnje tehnološke zahtevnosti, dosegljivosti tehnologije in novega znanja so zelo pomembni kakovost konzorcija, dodana vrednost zaradi sodelovanja, realistična in jasna zasnova ter stroškovna sestava projekta in potencial komercializacije. Vedno je treba razmišljati tudi o evropski dodani vrednosti.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj