Javni razpis PURE 2014 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju

Javni razpis PURE 2014 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju

02. 09. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 29. 8. 2014, Stran: 1938

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:

A. Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz OVE

B. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

C. Programi izvajanja energetskih pregledov

D. Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote

E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov

F. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin

G. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih

H. Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu je ves javni sektor s sedežem v Republiki Sloveniji, ki namerava izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 682.614,00 EUR.

Razpisnik: Energija plus d.o.o.

Rok: Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do 1. 12. 2014. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 9. 9. 2014, nato pa vsak naslednji delovni torek (v primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje bo izvedeno 2. 12. 2014 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: pure@energijaplus.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: http://www.energijaplus.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj