Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

26. 08. 2014

Objavljeno: Tednik FinD-INFO, Datum: 20. 8. 2014, Št. VI/31, http://www.findinfo.si/

S 15. avgustom je začela veljati Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije, ki določa merila in pogoje za regionalno pomoč v obliki subvencij.

Cilj regionalne državne pomoči je privabljanje tujih vlagateljev k investiranju, tako 4. člen določa, da morajo naložbe zagotavljati nova delovna mesta, predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo, prispevati k prenosu znanja in tehnologij ter k sodelovanju znanstvenoraziskovalnih podjetij s tujimi investitorji in k skladnejšemu regionalnemu razvoju ter k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji. 3. člen uredbe opredeljuje začetno investicijo kot naložbo v osnovna opredmetena ali neopredmetena sredstva, pri vzpostavitvi novega podjetja ali širitvi zmogljivosti, pri diverzifikaciji proizvodov z novimi dodatnimi proizvodi ali kot naložbo v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju.

Spodbude se kot regionalna državna pomoč dodelijo v obliki subvencij skladno z uredbo Komisije (EU) št. 651/2014, ki je bila sprejeta 17. junija letos.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj