Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (poslovnih prostorov) v lasti Mestne občine Celje

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (poslovnih prostorov) v lasti Mestne občine Celje

26. 08. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 22. 8. 2014, Stran: 1906

Predmet javnega zbiranja: Predmet prodaje in izhodiščna cena:

  • (c) Lokacija v k.o. Celje, Stanetova 16a – dvoriščni del
  • Predmet prodaje je poslovni prostor - pisarna, št. poslovnega prostora 4,1. nadstropje, v skupni velikosti 54,80 m2 – vhod iz dvorišča. Poslovni prostor se prodaja kot celota. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 54,80 m2 znaša 38.200,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  • (d) Lokacija v k.o. Celje, Stanetova 20 – pisarna v 1. nadstropju
  • Predmet prodaje je poslovni prostor - pisarna, št. poslovnega prostora 9, v 1. nadstropju, v skupni velikosti 55 m2. Poslovni prostor se prodaja kot celota. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 55 m2 znaša 31.900,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Več

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Rok za oddajo ponudbe je 9. 9. 2014 do 10. ure.

Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene pod posamezno lokacijo.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih zemljišč in poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, Kontaktna oseba: Tina Rosina Košir, Tel: (03) 426-56-68.

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje: http://www.celje.si/.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj