Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja

Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja

26. 08. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 22. 8. 2014, Stran: 1863

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja iz OP 2007–2013, ki prispeva k izboljševanju obstoječih ribiških pristanišč in mest iztovora ter izboljševanju pogojev za ribiče v obstoječih ribiških pristaniščih.

Predmet podpore so naložbe v:

  • že obstoječa javna ribiška pristanišča, ki izboljšujejo ponujene storitve;
  • prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki jih ribiči iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so lahko obalne občine v Republiki Sloveniji, v katerih se nahajajo ribiška pristanišča.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 1.491.493,06 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKO: http://www.mko.gov.si/.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa vsak delavnik med 9. in 15. uro na Sektorju za razvoj podeželja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1001 Ljubljana ali na spletnih straneh: http://www.mko.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj