Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2014

Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2014

26. 08. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 22. 8. 2014, Stran: 1861

Predmet razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2014 Evropske komisije, da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.

Predmet javnega razpisa je odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2014.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe kot je to določeno v Razpisu Evropske komisije.

Upravičenci projektnih predlogov morajo imeti sedež v Republiki Sloveniji, prijaviti pa je možno tudi projekte, v katere so kot pridruženi upravičenci ali sofinancerji vključene pravne osebe iz drugih držav članic EU.

Več o pogojih

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Projektni predlogi morajo prispeti najkasneje do 15. 9. 2014 do 12. ure.

Dodatne informacije: Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje:

1. Podprogram za okoljske ukrepe

  • Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov - Kontaktna oseba: Tatjana Orhini, Tel: 478-74-54 (ali 478-73-80 tajništvo) ali e-pošta: tatjana.orhini@gov.si,
  • Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost - Kontaktna oseba: mag. Julijana Lebez Lozej, Tel: 478-74-83 (ali 478-74-75 tajništvo) ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si,
  • Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije,
  • Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej,
  • Ostale teme: Tatjana Orhini.

2. Podprogram za podnebne ukrepe – Kontaktna oseba: mag. Nives Nared, Tel: 478-73-39 (ali 478-73-80 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj