Javna dražba za prodajo nepremičnine - Prevalje

Javna dražba za prodajo nepremičnine - Prevalje

08. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 45, Datum: 4.6.2010, Stran: 1403

Predmet razpisa: Opis predmeta prodaje: poslovni prostor št. 12, v 2. etaži poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu Trg 36, Prevalje, v izmeri 39,73 m², vpisani v podvložek 1259/12, k.o. Farna vas, ID št. Poslovnega prostora 884-1003-012.

Izklicna cena: 30.076,86 EUR. Nepremičnina je v lasti Občine Prevalje in je zasedena z najemnikom.

V izklicno ceno niso zajeti predpisani davki in jih plača kupec. Poleg tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi.

Nepremičnina je naprodaj po načelu videno–kupljeno, kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe iz držav EU.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Razpisnik: Občina Prevalje

Javna dražba: Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II. nadstropje, v ponedeljek 21. 6. 2010, ob 12. uri.

Dodatne informacije: Natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na telefonski številki: (02) 82-46-116, ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010045.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj