Razlike med navadnim in normiranim s.p.

Razlike med navadnim in normiranim s.p.

12. 08. 2014

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 16. 7. 2014, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Nejc Setnikar

Odločitev med ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov (pogovorno navadni s.p.) in ugotavljanjem davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov temelji na več faktorjih. Na katerih, preberite v nadaljevanju.

Glavni razliki med normirancem in navadnim s.p. sta v ugotavljanju davčne osnove in računovodstvu. Pri normiranem s.p.-ju se davčna osnova (DO) ugotavlja tako, da se od vseh davčno priznanih prihodkov odšteje 70 odstotkov normiranih odhodkov, pri navadnem pa se od vseh davčno priznanih prihodkov odštejejo vsi davčno priznani stroški. Pri navadnem s.p. je davčno osnovo možno zniževati z uveljavljanjem olajšav, pri normirancih pa to ni mogoče.

Normirancu tudi ni potrebno najemati računovodskega servisa (čeprav je to priporočljivo, predvsem zaradi svetovalnih storitev), saj mu ni potrebno oddajati letnih poročil in pojasnil o poslovnem izidu. Njegova dolžnost je le, da vodi evidenco izdanih računov in evidenco osnovnih sredstev ter da ob roku odda davčni obračun.

Podrobneje o davčni obravnavi s.p. v članku Obdavčitev s.p.

Normiranci, ki so zavezanci za DDV, morajo voditi tudi evidence, ki so potrebne za obračunavanje DDV, npr. knjigo prejetih in izdanih računov. Nekateri normiranci, npr. trgovci, gostinci ipd., morajo voditi tudi druge evidence, v kolikor to zahtevajo posebno predpisi s področja njihove dejavnosti.

Za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov pa obstaja omejitev, in sicer se lahko za tovrstno ugotavljanje odloči le zavezanec, ki v davčnem letu pred tem letom ni presegel letnega praga prometa 50.000 evrov.

Nadaljnja razlika je v samo obdavčitvi, pri čemer je navadni s.p. obdavčen po dohodninski lestvici, normiranec pa je obdavčen s končnim cedularnim davkom v višini 20 %.

 

Navadni s.p.

Normirani s.p.

ugotavljanje davčne osnove

DO = prihodki - davčno priznani odhodki

DO = 30 % vseh prihodkov (= prihodki - 70 % normiranih odhodkov)

obdavčitev

dohodninska lestvica (16, 27, 41, 50 % od DO)

končni davek: 20 % od davčne osnove

računovodstvo

zakonsko neobvezno, a priporočljivo

zakonsko neobvezno, podjetnik lahko vse dela sam

omejitve

ni omejitev

ni dovoljeno preseči 50.000 evrov letnega prometa dve leti zapored

olajšave

možnost uveljavljanja olajšav

olajšav ni možno uveljavljati

Pri sprejetju odločitve glede načina ugotavljanja davčne osnove, je potrebo v obzir vzeti še dejstvo ali ima podjetnik "polni" s.p. ali popoldanski s.p.. Prav tako razlika v obdavčitvi za naslednje leto vpliva na višino prispevkov zaradi določitve drugačne zavarovalne osnove.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj