Projekt spodbujanja podjetnosti v šolah

Projekt spodbujanja podjetnosti v šolah

12. 08. 2014

Vir in informacije: Delo, 21. 7. 2014, http://www.delo.si/, Avtor: Barbara Pavlin

Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko je potrdila projekt »Program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi« v vrednosti 600.000 evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov oziroma 510.000 evrov.

Namen pilotnega projekta, ki ga bo izvajal Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), je spodbujanje samozaposlovanja mladih s poudarkom na uresničevanju njihovih podjetniških idej, kijih bodo lahko preizkušali na trgu, in spodbujanje podjetniške miselnosti ter inovativnosti tako med mladimi kot med učitelji, ki pomembno vplivajo na podjetniško usmerjenost mladih. Projekt bo prispeval tudi k povezovanju socialnih partnerjev, povezovanju potreb trga dela in izobraževanja ter uveljavljanju fleksibilnih oblik organiziranosti dela. V okviru projekta bodo različne aktivnosti v izbranih šolskih centrih, ki jih bodo mladi izvajali s pomočjo mentorjev učiteljev in gospodarstvenikov.

Velik poudarek bo na usposabljanju učiteljev in izboljšanju strokovne podpore njihovemu delu ter spodbujanju njihove podjetniške miselnosti in inovativnosti. Projekt spodbuja celosten pristop k učenju (povezovanje teorije s prakso, neformalno in izkustveno učenje, individualno in timsko delo, uporaba IKT), poudarek pa je na povezovanju šol oziroma učiteljev, dijakov in gospodarskih subjektov. Ključnega pomena je namreč, da se poveča fleksibilnost in konkurenčnost tako mladih kot tistih, ki vplivajo nanje, vse z namenom iskanja inovativnih pristopov k preprečevanju prehoda mladih v brezposelnost, so sporočili iz službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj